About Us

1Die Beroerte Steungroep is reeds 26 jaar oud. Dit is geregistreer as NPO en funksioneer onafhanklik. Lede kom elke Dinsdag byeen om mekaar te ondersteun en om aan groepsaktiwiteite deel te neem. (Huidig gebruik ons die fasiliteit Coram Deo Hv. Lea en Hugo strate Waterkloofglen.) Al is die lede gestrem funskioneer hulle normaal en lyk dalk anders, maar het goeie kognitiewe funksies. Lede hoef nie ’n beroerte te hê om lid te wees nie: enige gestremdes en normale mense is welkom.

Dit is moeilik om hierdie groep te bemark omdat gesonde mense doodeenvoudig nie belangstel nie: totdat iemand ’n beroerte kry – en dan weet hulle nie waar om ons te kontak nie. Ons het verskeie behoeftes, waarvan bekendstelling van die groep en die diens wat ons lewer die grootste is. Hiermee die navraag of u asseblief by monde van u afkondigings of kommunikasie met u gemeentelede iets van die ondergenoemde sal plaas.

Ons het ’n paar terapeute wat vrywillige werk doen en vriende wat kom lesings gee oor hulle stokperdjies of spesiale belangstellings. Enige bykomende hulp soos byvoorbeeld musiekterapie, pottebakkery, ’n skryf-kursus, kralewerk, houtsnee, papiermaak en enigeiets anders sal welkom wees. Hoe groter die verskeidenheid hoe beter en ook aktiwiteite waarin mans sal belang stel. 

Uit die aard van die diens wat ons lewer het ons altyd hulp nodig van “gesonde” mense. Ons het helpers nodig om aktiwiteite aan te bied en ander om met die mense te verkeer/gesels en nog ander om nuwe lede te werf [bemarking]. Die persone in u gemeente wat siekes besoek kan selfs namens ons pamflette uitdeel by nuwe gevalle. Hulp met vervoer na en van die vergaderings is n groot probleem.

Verder verkoop ons elke jaar Loslitdagplakkers vir befondsing om in ons finansiële behoeftes te voorsien: ons het geen ander befondsing nie. Hulp hiermee sal verwelkom word. Hierdie is gewoonlik die grootste projek in die jaar. Persone met besighede in u gemeente of wat dit kan verkoop by hulle werk kan die plakkers direk by ons as deelnemende organisasie bestel.

Ons probeer om jaarliks met vakansie te gaan vir ’n paar dae- dit is meestal die enigste keer in die jaar wat hierdie mense buite Pretoria se grense kom!. Dalk kan iemand ’n plaashuis beskikbaar stel vir ons gebruik of hulp aanbied met vervoer.

Om van die mense besig te hou benodig ons [baie] wol en ander naaldwerk items, soos hekelgare, “daisy wheels” ens. Van die dames brei onder andere serpe met die wol, wat ons reeds met twee geleenthede uitgedeel het by die SAFV ouetehuis [2008] in Silverton en by Paul Jungnichol huis vir gestremdes [2009].

Om vir mense van ons groep te vertel doen ons uitreikaksies soos om besoeke te doen by aftreeoorde en ouetehuise. Verder gee ons ook praatjies aan groepe of belangstellendes.