Stroke Support Group Pretoria

 

WHO ARE WE?   
WIE IS ONS?

We are a social support group catering to the needs of people who have had strokes or closed brain injuries.  We are situated in the Eastern suburbs of Pretoria, at the administrative centre of the N.G. Church Oosterlig called Coram Deo, corner of Lea and Hugo Streets, Waterkloof Glen.  We offer emotional support and upliftment to those who are struggling to cope with their changed lives as we have all experienced what they are going through.

 

Ons is 'n sosiale groep wat mense met beroerte of geslote breinbeserings ondersteun.   Byeenkomste is in die Ooste van Pretoria in die ondersteuningsblok van die N.G. Kerk Oosterlig naamlik Coram Deo, gelee op die hoek van Lea en Hugostrate, Waterkloof Glen.   Die aktiwiteite is om mense op te hef en om emosionele ondersteuning te gee om die geweldige verandering in hul lewens te hanteer.   Al die lede het ondervinding daarvan.

     
WHAT DO WE DO? WAT DOEN ONS?

We are comprised of a group of volunteers and stroke or closed head injury survivors. We meet between 10h00 – 12h30 every Tuesday and socialise with each other. We also try to have an activity for the group in the form of a motivational speaker, a therapist, a craft activity, play board games, pack care packages for the care group in the church, occasionally go on an outing to the Zoo or Rietvlei Nature Reserve. We provide tea and cake every week, members of the group take turns to provide the cake and milk.

 

Die lede is vrywilligers en mense wat beroerte of geslote breinbeserings gehad het. Byeenkomste is van
10h00 – 12h30 elke Dinsdag, waar almal sosiaal verkeer. Aktiwiteite sluit in motiverings praaitjies, verskillende terapie, kunsklas,  bordspeletjies, die pak van omgee-pakkies vir die kerk en om nou en dan op 'n uitstappie te gaan soos na die Dieretuin of Rietvlei Natuurreservaat. Om die byeenkoms af te sluit drink die lede  saam tee en koek. Hiervoor maak die lede beurte om koek en melk te voorsien.

WHAT WE DON’T DO.

 

WAT ONS NIE DOEN NIE.

We do not have the funds, the facilities, nor the skill to provide any form of rehabilitation. These are best provided by institutions which have a full spectrum of trained personnel and facilities.  There are private rehabilitation centres available all over Pretoria, like at The Little Company of Mary Hospital, Eugene Marais Hospital, Muelmed, and many other registered private physiotherapists who specialise in neurology.

 

Ons het nie die fondse of die fasiliteite of die kennis om enige vorm van rehabilitasie aan te bied nie. Rehabilitasie word voorsien deur instansies wat die volle spektrum van opgeleide personeel en fasiliteite kan aanbied. Daar is rehabilitasie sentra beskikbaar in Pretoria by Little Company of Mary Hospitaal, Eugene Marais Hospitaal, Muelmed en verskeie geregistreerde privaat fisioterapeute wat in neurologie spesialiseere.